اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های تحقیقات بازاریابی

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های تحقیقات بازاریابی روز سه شنبه، 31 فروردین، 1400 توسط انجمن بازاریابی ایران و موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار گردید. حوزه­های تحت پوشش این کنفرانس بازاریابی و محورهای کنفرانس شامل موارد زیر می­باشد: مجموعه حوزه های کاربردی تحقیقات بازاریابی مجموعه حوزه های نوین تحقیقات بازاریابی مجموعه مفاهیم اجرایی تحقیقات بازاریابی مجموعه مفاهیم نظری تحقیقات …

اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های تحقیقات بازاریابی ادامه »