کتاب رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده کاربرد در بازاریابی ویرایش دوم نوشته پرفسور رُبرت ایست، پرفسور مالکُلم رایت، دکتر مارک ونهوِل توسط استاد گرانقدر دکتر حیدرزاده و عرفان الحسینی ترجمه و چاپ گردید. کتاب رویکردی انتقادی به رفتار مصرف کننده و کاربرد آن دارد. امید است مورد استفاده علاقه­مندان قرار گیرد. کتاب شامل بخش­ها و فصول زیر …

کتاب رفتار مصرف کننده ادامه »